MERSİN ERDEMLİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI (ARPAÇBAHŞİŞ ATATÜRK İLKOKULU)

ARPAÇBAHŞİŞ ATATÜRK İLKOKULU
İHALE İLANI (ARPAÇBAHŞİŞ ATATÜRK İLKOKULU)

İLAN

          Erdemli Arpaçbahşiş Atatürk İlkokulu, okul kantini Okul Aile Birliği tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1-Pazarlığa konu olan kantinlerin bulunduğu;

İhale Edilecek Yer

Muhammen Bedeli (8,5Aylık)

İhalenin Yapılacağı Yeri

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

Öğrenci Mevcudu

Arpaçbahşiş Atatürk İlkokulu

 

13.000,00

 

Erdemli İlçe Milli Eğt.Md.

 

30/11/2017

 

 

10:00

 

Pazarlık

 

475

1- İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. İleri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir talepte ve itirazda bulunamazlar.

2- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi almak için Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan 32500604-5016 nolu hesabına 75,00TL(YetmişbeşTürkLirası) yatırarak Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

3- Kuruma/Kantine İdareden-Makamdan onay almadan tesis edilen/yapılan demirbaşlar bedel tespitinde dikkate alınmayacaktır. Müstecir istediği takdirde tesis ettiği demirbaşları alabilir veya yeni kantin müsteciriyle pazarlık usulü ile anlaşabilir.

4- İlan Süresi ve Adedi: Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde, Erdemli Belediye Başkanlığınca Hoparlör ilanı olarak ( 3 kez), Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilecektir.

5- İhaleye ait şartname Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 3 bölümünden görülebilir ve temin edilebilir.

6- Son başvuruda bulunma tarihi ve saati  :  29.11.2017Çarşamba günü 16:30’a kadar

7- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:   

a)      İkametgâh ilmühaberi ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

b)      Nüfus cüzdanı sureti (Fotokopisi)

c)      Sabıka kaydı ( Süresi 6 ayı geçmemiş olacak)

d)      Başka kantin işletmediğine dair yazı ( Mersin Kantinciler Odasından alınacak)

e)  Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. fıkrası gereğince Kantin kiralama ihalelerinde  

     katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik 

     alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık   

     belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine    

     sahip olma şartı aranır.  

f)       Geçici Teminat: Tespit edilen yıllık kira bedelinin % 15’ne tekabül eden bedelin Erdemli Arpaçbahşiş Atatürk İlkokulu için (1.950,00TL.)(Bindokuzyüzelli)  Türk lirası Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TR03 0001 0004 9032 5006 0450 16 İban nolu hesaba geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.

g) Mersin Kantinciler ve Büfeciler Odasından Kantin İşletmeciliği men yasağı olmadığına dair yazı.

ğ)  İhale Şartnamesi alındı dekontu ve idarece düzenlenmiş imzalı şartname örneği.

h)  Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak portör muayene raporu (boğaz kültürü,akciğer grafiği ve     gaita) (Aslı) (Son 6 ay içerisinde alınmış)

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

1)     T.C. Vatandaşı olmak

2)Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş ve yasaklı sayılmamış olmak.

            3) Katılımcılar ihaleye kendileri katılacaklardır. Vekâletle katılacaklar Noter Onaylı vekâlet

                belgesi olacaktır.

            4) İhaleye gerçek kişiler katılabilir. Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

 

            

Alata Mahallesi, Necip Fazıl Cd. No6, 33730 Erdemli / MERSİN - 0 324 515 10 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.